Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

 2 429 806 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı

389 537 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 328 684 hektar civarındadır. Bu miktarın yaklaşık 95 163 hektarlık bölümü(%29) sulanmaktadır. 46 525 hektarlık bölümü (%14) ise yatırım programlarına girmiş olup, inşaatları sürdürülmektedir. Geride kalan 186 996 hektarlık bölümün halen ön inceleme planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

 

Yüzölçümü

6119 800

Tarıma elverişli arazi

2 429 806

Sulanabilir arazi

328 684

Planlama projelendirme aşaması

186 996

Yatırım programı ve inşa

46 525

İşletme aşaması

95 163

SU KAYNAKLARI

 

Yıllık ortalama yağış

493,6 mm

Toplam su potansiyeli

21 050 hm 3 / yıl

Yerüstü suyu

20 190 hm 3 / yıl

Yer altı suyu

860 hm 3 / yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

 

Toplam enerji potansiyeli (DSİ+EİEİ)

864,51 % 100 – 2752,75 % 100

Etüt planlama ve proje aşaması

168,54 MW % 19,49 – 484,83 GWh/yıl  % 17,62

İnşa aşaması

110,80 MW % 12,82 –   521,63 GWh/yıl  % 18,95

İşletme aşaması

585,17 MW %67,69 – 1746,29 GWh/yıl  % 63,43

Özel sektör tarafından geliştirilen projeler

411,71 MW – 1524,52 GWh/yıl 

 

HİDROLİK POTANSİYEL  

Bölgemiz, su ve toprak potansiyeli olarak Türkiye geneline göre ortalamanın altında sayılabilecek bir yöreyi temsil etmektedir. Önemli su kaynaklarımızdan başlıcaları  olarak; Kızılırmak nehri havzasının  büyük bir bölümü ve Delice,Acıçay,Devres çayı gibi büyük kolları , Sakarya havzasının bir bölümü ve Kirmir çayı Ankara çay gibi büyük kolları, Batı Karadeniz havzasının bir bölümü ve Büyük Melen,Küçük Melen,Gerede çayı gibi büyük kolları söylenebilir. Bölgemizin 20,19 milyar m 3 yerüstü ve 860 milyon m 3 emniyetli yer altı suyu potansiyeli mevcuttur. 

 

  

ENERJİ PROJELERİ 

Bölgemiz toplam hidroelektrik potansiyeli 4 277,27 GWh/yıl olup bunun 2 752,75 GWh/yıllık bölümü DSİ ve EİE projelerine 1 524,52 GWh/yıllık kısmı ise özel sektör tarafından geliştirilen projelere aittir.Halen işletmeye açılmış tesisler ile yılda 1 675,60 GWh enerji üretilmekte olup %60,90'a tekabül etmektedir. İnşa halinde bulunan tesisler ile yılda 592,32 GWh enerji üretilecek olup %22'ye tekabül etmektedir.Bölgemizin hidroelektrik enerji potansiyelinin '%18'lik bölümü ise planlama ve ön inceleme aşamasında bulunmaktadır. İşletmede olan başlıca enerji tesislerimiz Ankara'da Hirfanlı HES(400 GWh/yıl), Hamzalı HES(117 GWh/yıl) ve Kesikköprü HES

(250 GWh/yıl), Bolu'da alınan Köprübaşı HES(203 GWh/yıl), Düzce'de Hasanlar HES(42 GWh/yıl) ve Kırıkkale'de Kapulukaya HES(190 GWh/yıl)'dir.Bunlardan Hasanlar HES Yap-İşlet-Devret Modeli ile Köprübaşı HES 4628 sayılı kanun çerçevesinde yapılmış olup özel sektör tarafından işletilmektedir.

 

 

Halen inşa halinde olan enerji projelerimiz ise Bolu İlinde Kayabükü HES ile Çorum İlinde Tımarlı HES ve Kargı HES'tir. Her üç proje de 4628 sayılı kanun çerçevesinde özel sektör tarafından yapılmaktadır. Kurulu güce 15 MW olan Kayabükü HES ile yılda 49 GWh; 7 MW olan Tımarlı HES ile yılda 58 GWh ve 104 MW olan Kargı HES ile yılda 464 GWh enerji elde edilecektir. DSİ tarafında yaptırılan Obruk HES İnşaatı ise 2009 yılı içerisinde işletmeye alınmış olup kurulu gücü 203 MW ve yıllık enerji üretimi 473 GWh'tır.HİZMET PROJELERİANKARA:

 

Ön İncelemesi (İstikşafı) Tamamlanan: 

333 hm3/yıl 

 Ankara Su Temini Projesi - Kızılırmak Sis.:

333 hm3/yıl 

 

 

 Planlama ve Kesin Projesi Tamamlanan:

12,25 hm3/yıl

 Ankara - Çubuk Projesi:

9,1 hm3/yıl

 Ankara - Kalecik  Projesi:

3,15 hm3/yıl

 

 

İnşa Halinde Olan:

233,46 hm3/yıl

Ankara Su Temini Projesi - Gerede Sistemi: 

226,05 hm3/ yıl

Şereflikoçhisar - Peçenek Projesi:

7,41 hm3/yıl

 

 

İşletmede Olan: 

816 hm3/yıl 

Çubuk I ve II Barajları: 

20 hm3/yıl 

Kurtboğazı Barajı:

20 hm3/yıl 

Çamlıdere Barajı:

142 hm3/yıl 

Eğrekkaya Barajı: 

79 hm3/yıl 

Akyar Barajı ve İsalesi: 

45 hm3/yıl

Kavşakkaya Barajı ve Derivasyonu: 

58 hm3/yıl 

YAS + Kuyular: 

42 hm3/yıl

Çubuk İlçesi Su Temini ( Çubuk II. Brj ) : 

3 hm3/yıl

Kızılırmak Kesikköprü Sistemi I.Kısım:

167 hm3/yıl 

 

 

İL TOPLAMI:  

 1 194,71 hm3/yıl

BOLU:

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine halen işletmede olan Gölköy Baraj'ından Bolu kentine içme ve kullanma suyu verilmesi DSİ tarafından da uygun bulunmuştur. İki Kuruluş arasında protokol yapıldıktan sonra isale hattı ve arıtma tesisi İller Bankası tarafından yapılarak ve kente 21 hm3/yıl su verilmektedir. 2006 yılında "Bolu Belediyeler Birliği'nin" kurulmasından sonra, birliğin talebi üzerine Bolu şehrinin 2050 yılına kadar olan uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak üzere Çele Barajı ve mevcut kaynakların araştırılması kararlaştırılmıs ve bu amaçla "Bolu İçmesuyu Projesi Master Plan Raporu" Bölgemiz 2008 yılı Planlama Programına dahil edilerek, iş 2008 yılı içerisinde ihale edilmiştir. İş, 2011 yılında tamamlanmıştır.


ÇANKIRI

 

Çankırı Belediyesi ile 13 belediyenin birleşerek "Çankırı Su Birliği'ni kurmaları ve Güldürcek barajından içme ve kullanma suyu temini projesinin DSİ tarafından yapılması için talepte bulunmaları üzerine "Çankırı İçmesuyu Projesi" inşa edilerek devreye alınmış olup, barajdan içme suyu için verilen toplam miktar 14,83 hm3/yıl'dır.

 

ÇORUM:

Ön incelemesi ve Master Planı Tamamlanan: 

12,2 hm3/yıl 

Alaca Sistemi:

11 hm3/yıl 

Kunduzlu Göleti:

1,2 hm3/yıl

 

 

Planlama ve Kesin Projesi Tamamlanan: 

14,66 hm3/yıl

Koçhisar Barajı (Çorum + Alaca) İçmesuyu

14,66 hm3/yıl

 

 

İnşa Halinde Olan                                           

2,86 hm3/yıl 

Yenihayat Barajı Derivasyon Tesisleri: 

2,86 hm3/yıl

 

 

İşletmede Olan :                                              

28,58 hm3/yıl

Yenihayat Barajı: 

14,66 hm3/yıl

Çorum Barajı:

3 hm3/yıl

Hatap Barajı:

 4,64 hm3/yıl

 

 

YAS Kuyuları ( Konaklı ve Pınarbaşı )                      

7,8 hm3/yıl 

Eski Kaynaklar : 

3,2 hm3/yıl

İskilip Yer Altı Göleti:

1,1 hm3/yıl

 

 

İL TOPLAMI:                                    

 58,3 hm3/yıl

 

 

DÜZCE:

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Uğursuyu'ndan kente içme ve kullanma suyu olarak yılda 21,7 hm3 su verilmektedir. ( 700 l/s) Ancak Düzce Belediyesi uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak için Hasanlar Barajından su verilmesini talep etmiş olup, Hasanlar Barajından sisteme 20 hm3/yıl içme ve kullanma suyu temini amacıyla proje çalışmalarına başlanmıştır.

 

Planlama ve Kesin Projesi Tamamlanan:                      

20 hm3/yıl 

Hasanlar Barajı:

20 hm3/yıl 

 

 

İşletmede Olan :                                                                 

21,7 hm3/yıl 

Uğursuyu:

21,7 hm3/yıl 

 

İL TOPLAMI:                                                                      

 46,75 hm3/yıl

KIRIKKALE:

Kırıkkale ili ve çevresindeki yerleşim yerlerine içme ve kullanma suyu temini amacıyla Kapulukaya  barajından 142,5 hm3/yıl su verilmektedir. Proje İller Bankası tarafından yürütülmüş ve 2011 yılında işletmeye açılmıştır.