Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı  

DSİ 5.Bölge Müdürlüğü 01.03.1954  tarihinde Ankara Bölge merkezi olmak üzere kurulmuş olup; Çankırı, Bolu, Çorum, Düzce ve Kırıkkale illerinde Şube Müdürlüğü seviyesinde teşkilatlanmıştır. 
Görev alanı 60 388 km² ‘dir. 2013 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Bölge sınırları içinde 6 677 735 kişi yaşamaktadır.  

Tarihçe

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 01.03.1954 tarihinde 6200 sayılı Kanuna göre kurulan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ nün taşra teşkilatı olarak aynı tarihte Ankara’ da kurulmuştur. Kurulduğu tarih itibariyle,hizmet alanına dahil edilen iller; Ankara (Kırıkkale),Çankırı, Çorum, Niğde, Kastamonu, Zonguldak, Sivas ve sonradan il olan Aksaray ilinin bir kısmı, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir’ dir. Bu illerden Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat 01.06.1960 tarihinde DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’ nün kurulması ile, Niğde ili ; 13.04.1960 tarihinde Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü hizmet alanına dahil edilmesiyle, Sivas ili önce 1968 yılına kadar DSİ 12. Bölge Müdürlüğüne, 1968 den sonra tekrar Bölge Müdürlüğümüze bağlanmış, 1976 yılında Sivas 19. Bölge Müdürlüğü’ nün kurulması ile Bölgemizden ayrılmıştır. Kastamonu ve Zonguldak (Bartın ve Karabük dahil) illeri 1980 yılında Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü’ nün kurulması ile Bölgemizden ayrılmıştır. Çorum ili 1979 yılında Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’ ne bağlanmış, sonra 1980 yılında tekrar Bölgemize bağlanmıştır. Bolu ve Düzce illeri Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’ ne bağlı iken 1979 yılında Bölgemize bağlanmıştır. Bir kısmı Bölgemize bağlı olan Aksaray ili ise 27.06.1993 tarihinde tamamen Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’ ne bağlanmıştır. 

Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan DSİ Genel Müdürlüğü’nün 26 Bölgesinden biri olan Bölgemiz; İç Anadolu Bölgesinin büyük bir kısmını ve Batı Karadeniz Bölgesinin küçük bir kısmını içine almaktadır.
2 284 000 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 
429 056 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı  343 561 hektar civarındadır.