ANKARA DSİ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI (ÇORUM)

2.12.2021 / Arşiv

ANKARA DSİ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın mülkiyeti 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait “Taşınmaz mal Satış Yönetmeliği’ne göre “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile Mustafa Kemal Mah. 2151/1.Cadde A Blok No:24 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan DSİ 5.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte satışı yapılacaktır. “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi” İdaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir.

2- İhaleye iştirak edecek şirketler, şirketin imza sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu noterden onaylı vekaletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

3-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesinde yazılı şartlara haiz olmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce DSİ 5.Bölge Müdürlüğü, Ankara Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankası Çukurambar Şubesinde bulunan TR11 0001 0019 3756 7058 6650 73 Iban no.lu hesabına geçici teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile ihale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.

4- Satışla ilgili her türlü Vergi, (%18 KDV, % 0, 569 Karar Pulu, % 0, 948 Damga Vergisi Bedeli) rüsum ve harçlar ile tapu masrafları alıcıya aittir.

 

İl

İlçe

Mahalle / Köy

Ada/Parsel

Yüzölçümü m²

Hisse Durumu

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Çorum

Merkez

Bayat

4630/12

2.022,98

1/1

Kanal

80.919,20

2.427,58

22.12.2021 

14:30 

Çorum

Merkez

Bayat

4630/17

1.200,28

1/1

Kanal

48.011,20

1.440,34

22.12.2021 

15:00 

Çorum

Merkez

Bayat

4630/18

612,48

1/1

Kanal

24.499,20

735,00

22.12.2021 

15:30 

Çorum

Merkez

Bayat

4624/5

977,81

1/1

Kanal

39.112,40

1.173,37

22.12.2021 

16:00