Menüler

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI

SULAMA PROJELERİ

 2 283 657 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 
429 056 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 343 561 hektar civarındadır. Bu miktarın yaklaşık 86 987 hektarlık bölümü(%25,65) sulanmaktadır. 2592 hektarlık bölümü (%0,77) ise yatırım programlarına girmiş olup 24 474 hektarlık kısmın inşaatları sürdürülmektedir. Geride kalan 208 543 hektarlık bölümün halen ön inceleme planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. 


Yüzölçümü 6 246 807
Tarıma elverişli arazi 2 283 657
Sulanabilir arazi 343 961
Planlama projelendirme aşaması 208 543
Yatırım programı ve inşa 48 031
İşletme aşaması 86 362
SU KAYNAKLARI  
Yıllık ortalama yağış 493,6 mm
Toplam su potansiyeli 11 862 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu 11 260 hm 3 / yıl
Yer altı suyu 602 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ  
Toplam enerji potansiyeli (DSİ+EİEİ) 864,51 % 100 – 2752,75 % 100
Etüt planlama ve proje aşaması 168,54 MW % 19,49 – 484,83 GWh/yıl  % 17,62
İnşa aşaması 110,80 MW % 12,82 –   521,63 GWh/yıl  % 18,95
İşletme aşaması 585,17 MW %67,69 – 1746,29 GWh/yıl  % 63,43
Özel sektör tarafından geliştirilen projeler 411,71 MW – 1524,52 GWh/yıl 

 

HİDROLİK POTANSİYEL  

Bölgemiz, su ve toprak potansiyeli olarak Türkiye geneline göre ortalamanın altında sayılabilecek bir yöreyi temsil etmektedir. Önemli su kaynaklarımızdan başlıcaları  olarak; Kızılırmak nehri havzasının  büyük bir bölümü ve Delice,Acıçay,Devres çayı gibi büyük kolları , Sakarya havzasının bir bölümü ve Kirmir çayı Ankara çay gibi büyük kolları, Batı Karadeniz havzasının bir bölümü ve Büyük Melen,Küçük Melen,Gerede çayı gibi büyük kolları söylenebilir. Bölgemizin 11,26 milyar m 3 yerüstü ve 358 milyon m 3 emniyetli yer altı suyu potansiyeli mevcuttur. 

 
  

ENERJİ PROJELERİ 

Bölgemiz toplam hidroelektrik potansiyeli 4 277,27 GWh/yıl olup bunun 2 752,75 GWh/yıllık bölümü DSİ ve EİE projelerine 1 524,52 GWh/yıllık kısmı ise özel sektör tarafından geliştirilen projelere aittir.Halen işletmeye açılmış tesisler ile yılda 1 675,60 GWh enerji üretilmekte olup %60,90'a tekabül etmektedir. İnşa halinde bulunan tesisler ile yılda 592,32 GWh enerji üretilecek olup %22'ye tekabül etmektedir.Bölgemizin hidroelektrik enerji potansiyelinin '%18'lik bölümü ise planlama ve ön inceleme aşamasında bulunmaktadır. İşletmede olan başlıca enerji tesislerimiz Ankara'da Hirfanlı HES(400 GWh/yıl), Hamzalı HES(117 GWh/yıl) ve Kesikköprü HES
(250 GWh/yıl), Bolu'da alınan Köprübaşı HES(203 GWh/yıl), Düzce'de Hasanlar HES(42 GWh/yıl) ve Kırıkkale'de Kapulukaya HES(190 GWh/yıl)'dir.Bunlardan Hasanlar HES Yap-İşlet-Devret Modeli ile Köprübaşı HES 4628 sayılı kanun çerçevesinde yapılmış olup özel sektör tarafından işletilmektedir.


Halen inşa halinde olan enerji projelerimiz ise Bolu İlinde Kayabükü HES ile Çorum İlinde Tımarlı HES ve Kargı HES'tir. Her üç proje de 4628 sayılı kanun çerçevesinde özel sektör tarafından yapılmaktadır. Kurulu güce 15 MW olan Kayabükü HES ile yılda 49 GWh; 7 MW olan Tımarlı HES ile yılda 58 GWh ve 104 MW olan Kargı HES ile yılda 464 GWh enerji elde edilecektir. DSİ tarafında yaptırılan Obruk HES İnşaatı ise 2009 yılı içerisinde işletmeye alınmış olup kurulu gücü 203 MW ve yıllık enerji üretimi 473 GWh'tır.


HİZMET PROJELERİ


ANKARA:


Ön İncelemesi (İstikşafı) Tamamlanan:  333 hm3/yıl 
 Ankara Su Temini Projesi - Kızılırmak Sis.: 333 hm3/yıl 


 Planlama ve Kesin Projesi Tamamlanan: 12,25 hm3/yıl
 Ankara - Çubuk Projesi: 9,1 hm3/yıl
 Ankara - Kalecik  Projesi: 3,15 hm3/yıl


İnşa Halinde Olan: 233,46 hm3/yıl
Ankara Su Temini Projesi - Gerede Sistemi:  226,05 hm3/ yıl
Şereflikoçhisar - Peçenek Projesi: 7,41 hm3/yıl


İşletmede Olan:  816 hm3/yıl 
Çubuk I ve II Barajları:  20 hm3/yıl 
Kurtboğazı Barajı: 20 hm3/yıl 
Çamlıdere Barajı: 142 hm3/yıl 
Eğrekkaya Barajı:  79 hm3/yıl 
Akyar Barajı ve İsalesi:  45 hm3/yıl
Kavşakkaya Barajı ve Derivasyonu:  58 hm3/yıl 
YAS + Kuyular:  42 hm3/yıl
Çubuk İlçesi Su Temini ( Çubuk II. Brj ) :  3 hm3/yıl
Kızılırmak Kesikköprü Sistemi I.Kısım: 167 hm3/yıl İL TOPLAMI:    1 194,71 hm3/yıl


BOLU:

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine halen işletmede olan Gölköy Baraj'ından Bolu kentine içme ve kullanma suyu verilmesi DSİ tarafından da uygun bulunmuştur. İki Kuruluş arasında protokol yapıldıktan sonra isale hattı ve arıtma tesisi İller Bankası tarafından yapılarak ve kente 21 hm3/yıl su verilmektedir. 2006 yılında "Bolu Belediyeler Birliği'nin" kurulmasından sonra, birliğin talebi üzerine Bolu şehrinin 2050 yılına kadar olan uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak üzere Çele Barajı ve mevcut kaynakların araştırılması kararlaştırılmıs ve bu amaçla "Bolu İçmesuyu Projesi Master Plan Raporu" Bölgemiz 2008 yılı Planlama Programına dahil edilerek, iş 2008 yılı içerisinde ihale edilmiştir. İş, 2011 yılında tamamlanmıştır.


ÇANKIRI


Çankırı Belediyesi ile 13 belediyenin birleşerek "Çankırı Su Birliği'ni kurmaları ve Güldürcek barajından içme ve kullanma suyu temini projesinin DSİ tarafından yapılması için talepte bulunmaları üzerine "Çankırı İçmesuyu Projesi" inşa edilerek devreye alınmış olup, barajdan içme suyu için verilen toplam miktar 14,83 hm3/yıl'dır.


ÇORUM:

Ön incelemesi ve Master Planı Tamamlanan:  12,2 hm3/yıl 
Alaca Sistemi: 11 hm3/yıl 
Kunduzlu Göleti: 1,2 hm3/yıl

 


Planlama ve Kesin Projesi Tamamlanan:  14,66 hm3/yıl
Koçhisar Barajı (Çorum + Alaca) İçmesuyu 14,66 hm3/yılİnşa Halinde Olan                                            2,86 hm3/yıl 
Yenihayat Barajı Derivasyon Tesisleri:  2,86 hm3/yıl

 


İşletmede Olan :                                               28,58 hm3/yıl
Yenihayat Barajı:  14,66 hm3/yıl
Çorum Barajı: 3 hm3/yıl
Hatap Barajı:  4,64 hm3/yılYAS Kuyuları ( Konaklı ve Pınarbaşı )                       7,8 hm3/yıl 
Eski Kaynaklar :  3,2 hm3/yıl
İskilip Yer Altı Göleti: 1,1 hm3/yıl

 


İL TOPLAMI:                                      58,3 hm3/yılDÜZCE:

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Uğursuyu'ndan kente içme ve kullanma suyu olarak yılda 21,7 hm3 su verilmektedir. ( 700 l/s) Ancak Düzce Belediyesi uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak için Hasanlar Barajından su verilmesini talep etmiş olup, Hasanlar Barajından sisteme 20 hm3/yıl içme ve kullanma suyu temini amacıyla proje çalışmalarına başlanmıştır.


Planlama ve Kesin Projesi Tamamlanan:                       20 hm3/yıl 
Hasanlar Barajı: 20 hm3/yıl İşletmede Olan :                                                                  21,7 hm3/yıl 
Uğursuyu: 21,7 hm3/yıl 


İL TOPLAMI:                                                                        46,75 hm3/yıl

KIRIKKALE:

Kırıkkale ili ve çevresindeki yerleşim yerlerine içme ve kullanma suyu temini amacıyla Kapulukaya  barajından 142,5 hm3/yıl su verilmektedir. Proje İller Bankası tarafından yürütülmüş ve 2011 yılında işletmeye açılmıştır.