Menüler

04.11.2014 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 840 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 257'si teknik hizmetler ve 38'i GİH, 6'sı yardımcı hizmetler, 3 Sağlık, 1 avukat, 17 4C, 482 daimi işçi ve 2 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 757 personel mevcuttur.

Teknik Hizmetler 257
Genel İdari Hizmetler 74
Yardımcı Hizmetler  6
Doktor 3
Sağlık Personeli 4
Avukat 3
657 4/C Geçici Personel 9
Daimi İşçi 482
Geçici (Rasatçı) 2
TOPLAM 840

TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat 67
Makine 17
Elektrik 5
Maden 4
Meteoroloji 9
Kimya 2
Harita 16
Ziraat 30
Jeoloji 22
Jeofizik 1
Çevre 2
Orman 1
Mimar 3
Su Ürünleri 2
Bilgisayar 2
Fizikci  1
Matematik  2
Arkeoloji  1
TOPLAM 187
   
TEKNİKER 41
TEKNİSYEN 34
TOPLAM 262