Menüler

01.04.2019 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 1147  kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 331'i teknik hizmetler ve 77''i GİH, 13'ü yardımcı hizmetler, 8 Sağlık, 6 avukat, 39 4B, 672 daimi, sürekli işçi ve 1 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 1147 personel mevcuttur.

Teknik Hizmetler 331
Genel İdari Hizmetler 77
Yardımcı Hizmetler 13
Doktor 2
Sağlık Personeli 6
Avukat 6
4/B Sözleşmli Personel 39
Daimi İşçi 672
Geçici (Rasatçı) 1
TOPLAM 1147

TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat 76
Makine 16
Elektrik 6
Maden 5
Meteoroloji 9
Kimya 3
Harita 23
Ziraat 37
Jeoloji 20
Jeofizik 3
Çevre 3
Orman 3
Mimar 3
Su Ürünleri 4
Bilgisayar 2
Fizikci 1
Matematik 1
Endüstri 3
TOPLAM 218
   
LİSANSİYER 6
TEKNİKER 58
TEKNİSYEN 49
TOPLAM 331