Menüler

İşletme  Aşamasındakı Atıksu Tesisleri


S.No İli Atık Su Tesisi İşletmeye Alındığı Yıl 
1 Çankırı Güldürcek Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi 2016