Menüler

İşletme  Aşamasındakı Atıksu Tesisleri


S.No İli Atık Su Tesisi İşletmeye Alındığı Yıl 
1 Çankırı Güldürcek Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi 2016
2 Bolu Ankara İçmesuyu II.Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Toplama Kolektör Hattı Yapımı 2019