Menüler

İnşa Halindeki Atıksu Tesisleri

S.No İli Atık Su Tesisi İnşaata Başlandığı Yıl
1 ANKARA Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi (Gerede Sistemi)
Işıklı Regülatörü Havzası Atıksu Arıtma Tesisi
2019