Menüler

DSİ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüğü’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı.

06.06.2018

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler gereğince kamu kurum ve kuruluşlarınca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirlerin görüşülüp, yerine getirilecek faaliyetlerin kararlaştırılması amacıyla DSİ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüğü’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı 06.06.2018 tarihinde, DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut Yüzer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Şube Müdürleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları katıldı. Toplantıda; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar ve alınması gereken önlemler görüşülerek karar altına alındı.