Menüler

Temelden yüksekliği 51,8 metre olan Haymana Türkşerefli Barajı, 5,63 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olup, 7.870 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlamaktadır.

26.02.2018
Temelden yüksekliği 51,8 metre olan Haymana Türkşerefli Barajı, 5,63 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olup, 7.870 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlamaktadır. 
Temelli ilçesine yılda 1,40 milyon m³ içmesuyu sağlayan barajımız 2015 yılında tamamlanarak bölgeye hayat verip üreticiye büyük katkı sağlamıştır.