Menüler

Bolu İli Taşkın Tehlike Alanları Belirleme Çalışmaları Proje Sunumu Toplantısı Gerçekleştirildi.

15.02.2018

DSİ Bolu İlindeki Taşkın Sorunlarını Kökten Çözmek ve Gerekli Önlemleri Belirlemek İçin Taşkın Tehlike Alanlarının Belirlenmesi İçin Son Sürat Çalışıyoruz.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü olarak, Bolu ilimizdeki taşkın koruma yatırımlarımızla sorunu temelden çözüyoruz. Bu Çerçevede;  Bolu İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi Çalışmaları Toplantısı, Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar’ın Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız Fatih Fünlü, DSİ 52. (Bolu) Şube Müdürümüz Abdulla Özüpek, Havza Yönetimi Şube Müdürü Seher Varol, İlgili personel ve yüklenici NFB mühendislik yetkililerinin katılmaları ile 14 Şubat 2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

DSİ 5. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar açılış konuşmasında; son yıllarda yağış rejiminde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ani ve şiddetli kısa süreli yağışlar neticesinde gerçekleşen taşkınların büyük sorun teşkil ettiğini ve hassasiyetle üzerinde durulduğunu belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun talimatıyla Bolu İlimize, Son 15 Tamamladığımız 40 adet dere ıslahı ile toplamda, 1 İl merkezi, 5 İlçe Merkezi, 20 Köy, 1 Belde ve 5 mahalleyi taşkın zararlarından koruduk. Bu konudaki çalışmalarımıza hız kesmeden de devam ediyoruz. dedi.

Taşkının çok tehlikeli bir afet olduğunu ve önlem alınamazsa çok tehlikeli ve çok vahim sonuçları beraberinde getirebileceğinden bahseden Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar; Bolu İl, İlçe ve Belde Merkezlerinde, İki Boyutlu Taşkın Yayılım Haritaları, Risk Alanları, Çözümleri ve Hidrolik Modellemeler Eşliğinde, DSİ olarak Bolu ilimizde taşkın risk haritalarını belirleyerek, Bolu ilimizdeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına almak için son sürat çalıştıklarını, bu çalışmanın sununda ortaya çıkan rapor ve sonuçlarının ilgili Belediyeler, AFAD Müdürlüğü, Valilik, İl Özel İdaresi vd. kuruluşların da istifadesine ve yapacakları ve yapmaları gereken planlamalarına ışık tutacağını ifade etti.

2017 yılında Bolu ilimiz için desteklerini esirgemeyen,  Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, DSİ Genel Müdürümüz Sayın Murat Acu’ya, hükümetimize ve emeği geçen herkese şahsım ve bölgem adına şükranlarımı sunuyorum diyen,  Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar,  Bilgilendirme toplantısında ortaya konan veriler ve eğerlendirmeler ışığında, yüklenici firmaya ve ilgili personellere gerekli talimatları verdi. Yapılan çalışmanın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.