Menüler

ANKARA KALECİK BARAJINDA İNCELEMELERDE BULUNULDU.

20.11.2017

Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar, OSİB DSİ Baraj Emniyeti İhtisas Komisyonundan
Müsteşar Yardımcımız Ali Rıza Diniz,
Prof. Dr. Halil Karadeniz,
Prof. Dr. Zekai Celep,
Prof. Dr. Muhammed Emin Emiroğlu,
Prof. Dr. Tuncer Edil,
Doç. Dr. Yunus Kalkan,


DSİ Genel Müdürlüğümüz ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz personellerinden oluşan heyet ile birlikte, Ankara Kalecik Barajında incelemelerde bulunuldu.