Menüler

DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz Çalışma Sahasındaki Barajlarımıza 1 Milyon 500 Bin Adet Pullu Sazan Yavrusu Bırakıldı.

07.11.2017

Ülkemizdeki su kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu olan DSİ Genel Müdürlüğümüz, asli görevlerinin yanında mevcut kaynaklardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla bünyesinde bulunan 7 adet Su Ürünleri İstasyonu marifetiyle su ürünleri çalışmalarını da yürütmektedir. Bu istasyonlarda, öncelikle baraj göllerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlendiği “limnolojik etüt” çalışmaları yapılmaktadır. Baraj gölleri ile göletlerden uygun olanların projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini düzenlerken, ayrıca ülkemiz iç sularında yaşayan veya nesli tükenmekte olan balık türlerinin tam ve yarı kontrollü olarak yetiştirilmesi çalışmalarını da gerçekleştirmektedir.

Kurumumuz tarafından inşa edilmiş olan DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz dahilindeki rezervuarlarda, yöre insanına yeni iş imkânı sağlamak ve su ürünleri avcılığı hakkı kiralanan alanlardaki balıkçılık hizmetlerini desteklenmek amacıyla, İdaremizce her yıl düzenli olarak “balıklandırma” çalışmaları yapılmaktadır. DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz tarafından 1974 yılından bugüne kadar yaklaşık 13,5 milyon yavru balık ile balıklandırma yapılmıştır. 2017 yılında bırakılan 1 milyon 500 bin yavru balık ile bu sayı toplamda 15 milyona ulaşmıştır. Yöre insanımızın taze ve ucuz protein ihtiyacının karşılanmasına yönelik desteğimiz de artarak devam etmektedir.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz 2017 Yılı Balıklandırma Programı dâhilinde, Bölge Müdürlüğümüz görev sahasında bulunan Hirfanlı Barajına 660 bin adet, Koyunbaba Barajına 170 bin adet, Obruk Barajına 300 bin adet, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü (Kastamonu)  görev sahasında bulunan Beyler Barajına 80 bin adet, Germeçtepe Barajına 60 bin adet, Karaçomak Barajına 80 bin adet, Karadere Barajına 80 bin adet ve Kulaksızlar Barajına 70 bin adet olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin pullu sazan yavrusu bırakılmıştır. Böylece bölge ekonomisine önemli miktarda katkı sağlamış olacaktır.