Menüler

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Çalışanları Sağlıklı Yaşam ve İş Hayatı İçin Sağlık Taramasından Geçti.

19.09.2017


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz çalışanlarına yönelik sağlık taraması, 18.09.2017 tarihinde DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nde başlatıldı. Bölge Müdürlüğümüz merkez ve tüm bağlı taşra birimlerimizde gerçekleştirilecek tarama işlemi 6 test üzerinden uygulanmaktadır. Sağlık taraması kapsamında; Bölge Müdürlüğümüz personeline akciğer grafisi, işitme testi (odyometri), solunum fonksiyon testi (SFT), göz muayenesi, tam kan sayımı (hemogram) ve Elektrokardiyografi (EKG) testi uygulanmaktadır.

Tüm çalışanlarımıza sağlıklı bir yaşam ve iş hayatı diliyoruz.