Menüler

Kızılırmak Tımarlı Sulaması 2. Kısım İnşaatı İşine Ait Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

18.08.2017


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Çankırı ile Çorum illerimizin topraklarını bereketlendirecek dev proje, Kızılırmak Tımarlı Sulaması 2. Kısım inşaatında çalışmalar devam ediyor. 

Tamamlandığında 77 bin 050 dekar alanı sulayacak olan Çankırı Kızılırmak Vadi Sulamaları 1. Merhale Projesi Tımarlı Sulaması 2. Kısım İnşaatı işine ilişkin, sulama gerçekleşme durumu, inşaat-imalat ve toplulaştırma ile ilgili değerlendirme toplantısı, 17 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirildi. DSİ 5. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, ilgili teknik personeller, yüklenici firma temsilcileri ve proje firması temsilcilerinin katılımlarıyla yapıldı.  

Bilgilendirme toplantısında ortaya konan veriler ve değerlendirmeler ışığında, yüklenici firmaya ve ilgili personele gerekli talimatlar verildi. Su kaynağı Tımarlı HES olan Projenin kısa sürede faydaya dönüşmesi amacıyla yapılacak çalışmalar istişare edildi ve yol haritası belirlendi. 


Dev Proje İle, Milli Ekonomiye Yıllık 24 Milyon 600 TL Katkı

Kızılırmak Tımarlı Sulaması 2. Kısım İnşaatının tamamlanması ile toprak ve su kaynaklarının buluşması ile tarımsal gelirde altı kat artış sağlanmasının yanısıra milli ekonomiye yılda 24 milyon 600 bin TL zirai gelir sağlanacaktır. 75 bin kişilik zirai istihdam temin edilmiş olacaktır. Özellikle çeltik üretimi ile Çankırı ve Çorum İllerinde çiftçimizin yüzü gülecek ayrıca yeni zirai mahsullerin ekimi ile daha farklı alternatif ürünler elde edilecektir.