Menüler

Çankırı Şabanözü Kutluşar Göleti İnşaatı İşine Ait Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

04.08.2017


Tamamlandığında 29.170 dekar alanı sulayacak olan Çankırı Şabanözü Kutluşar Göleti İnşaatı işine ait gerçekleşme durumu, inşaat-imalat ile karşılaşılan sorun ve darboğazlara ilişkin değerlendirme toplantısı, 04.08.2017 tarihinde, DSİ 5. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Fünlü, Barajlar ve HES Şube Müdürü Fatih Gündoğdu, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürü Hasan Deveci ile yüklenici firma temsilcilerinin katılımlarıyla Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi. 


Bilgilendirme toplantısında ortaya konan veriler ve değerlendirmeler ışığında, yüklenici firmaya ve ilgili personellere gerekli talimatlar verildi.