Menüler

Koçhisar Sulaması İnşaatı İşine Ait Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

19.07.2017


Tamamlandığında 118.350 dekar alanı sulayacak olan Çorum Koçhisar Sulaması İnşaatı işine ilişkin, sulama gerçekleşme durumu, inşaat-imalat ve toplulaştırma ile ilgili değerlendirme toplantısı, 18.07.2017 tarihinde, DSİ 5. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar başkanlığında, ilgili teknik personeller ile yüklenici firma temsilcilerinin katılımlarıyla Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Bilgilendirme toplantısında ortaya konan veriler ve değerlendirmeler ışığında, yüklenici firmaya ve ilgili personellere gerekli talimatlar verildi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü nezdinde aksayan toplulaştırma konularının görüşülmesi kararlaştırıldı.