Menüler

Ülkün I-II Regülatörü ve HES Projesinde Çalışmalar Planlandığı Çerçevede Aksatılmadan Devam Ediyor.

14.06.2017


Ülkün I-II Regülatörü ve HES Projesi, Yatırımcı DÜNYA Enerji Elektrik Üretim A. Ş. tarafından, 06.02.2014 tarih ve 4864-1 sayılı karar ve ÖN/48645-1/2666 numarası ile EPDK’dan Üretim Lisansını alarak 22.06.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak HES inşaatına başlanılmıştır.


Nehir santrali olarak projelendirilen Ülkün Regülatörü ve HES Projesi, çevre dostu bir projedir. Kamulaştırma maliyetlerinin düşürülmesi ve vatandaşın arazilerinin sular altında kalmaması için çevreye duyarlı bir biçimde yaklaşık olarak 8-9 m yüksekliğinde seddeli olarak projelendirilmiştir. Kurulu gücü 23,56 MW olan projede, yıllık ortalama 107,29 GWh enerji üretilecek olup, bunun ülke ekonomisine katkısı yıllık olarak 23.000.000 TL’dir.

Bölge Müdürlüğümüz Hidroelektrik Enerji Şube Müdürlüğü, Müşavir firma yetkilileri ve yatırımcı firma yetkililerinin katılımı ile Ülkün I-II Regülatörü ve HES projesinin olağan denetimleri yapılmaktadır. Projede, 2017 Yılı sonunda enerji üretimine başlanılması hedeflenmektedir.