Menüler

DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz Birimlerinde (Ankara) Staj Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin Başvuru Şartları

08.01.2020

DSİ 5. Bölge  Müdürlüğümüz Birimlerinde (Ankara) Staj Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin Başvuru Şartları

2020 Yaz Dönemi Staj Başvurularının 06 Ocak – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında, e-devlet üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı / Staj Başvuru kısmından yapacaklardır. Öğrenciler Tarım ve Orman Bakanlığı web ana sayfasından yayınlanan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup sisteme yükleyeceklerdir. Öğrenciler başvuru sırasında son 6 ayda çekilmiş bir fotoğraflarını, varsa şehit yakını ve engelli belgelerini de sisteme yükleyeceklerdir. Başvurunun son kısmındaki başvur butonu tıkladıktan sonra ekranda işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir yazısı görüldüğünde başvurunuz sisteme kayıt olmuş demektir. Staj başvuru sonucunu öğrenci e-devlet sistemi üzerinden takip edecektir (Stajyer “Başvurularım” butonunu tıklayarak görebilir.)

Stajla İlgili Uyulması Gereken Kurallar :

1 – Öğrenci tarafından “Staj Başvuru Formunu” doldurmayanların stajı kabul edilmeyecektir.

2 – Staja devam zorunludur ve staj tarihleri ile yaz okulu tarihleri çakışmamalıdır.

3 – Öğrencinin stajının daha verimli olması için staj amiri öğrenciyi okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere kurumun her biriminde görevlendirebilir.

4 – Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrencinin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödenir.

5 – Staj Yönergesi gereği staja kabul edilen öğrencilerle kurum arasında sözleşme imzalanır.

6 – Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Genel Müdürlük Birimlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

7 – Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

8 – Stajı herhangi bir nedenle (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan v.b) sonra erdirilen kişilere “Stajyer Değerlendirme Formu” düzenlenmez.

            9 – Bölge Müdürlüğümüz Birimlerinde Büro, Laboratuvar ve Arazi (saha) stajı yapılmaktadır.

Bölge Müdürlüğümüzde staj kontenjanları sınırlı olduğundan başvuru önceliğine göre işlem tesis edilecektir. Ayrıca staj için başvuru yapılması talebin kabul edildiği anlamına gelmez. Staj yapması uygun görülen öğrenciler Kurumumuzun mesai ve çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir. Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya açıklandığında Kurumu idari ve mali olarak yükümlülük altına koyabilecek bilgi ve sır niteliğinde olan belgelerin yayınlanması, paylaşılması veya izinsiz saklanması yasaktır. Bahsi geçen hususları staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler kabul etmiş sayılır.

Bölge Müdürlüğümüz için staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin listesi  10 Mart 2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz resmi web sitesinde ilan edilecektir.

Staj Başvurusu Yapılabilecek Alanlar

İnşaat Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans