Menüler

Eski Hükümlü Personel Alımı İlanı

25.06.2019

       

4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi uyarınca Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırmakla yükümlü bulunduğumuz "eski hükümlü" personel açığının kapatılması amacıyla 1 Adet “Puantör” kadrosu için daimi işçi personel alımı yapılacaktır.

18.06.2019 tarihinde   İŞKUR aracılığı ile ilana çıkılmış olup, ilan süresinin bitimine müteakip ilgili ilana başvuran adayların yer aldığı, İŞKUR tarafından gönderilen nihai liste aşağıda belirtilmiştir. 

Nihai listede ismi yer alan adayların aşağıda listelenen evrakları 27.06.2019 tarihi saat 17:00’ye kadar Bölge Müdürlüğümüze eksiksiz şekilde elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İbraz edilen evraklarında eksiklik veya hata bulunan adaylar noter kurasına ve yapılacak olan sözlü sınava alınmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanacak asil ve yedek adaylar (evraklarını eksiksiz teslim edenler için), 28.06.2019 tarihinde saat 09:30’da Bölge Müdürlüğümüz Turkuaz Salonunda Noter huzurunda kura çekilişi yapılarak belirlenecektir. Adaylar, istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Kura çekimi sonrasında belirlenen ASİL ve YEDEK adayların isimleri "bolge05.dsi.gov.tr" adresinden yayınlanacaktır.

Noter kurası ile belirlenen sınava girecek adaylar 05.07.2019 tarihinde sözlü sınav/mülakata tabi tutulacaklardır. Belge kontrolü ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için sınava girecek adayların sınavdan en az 30 dakika önce sınavın yapılacağı Bölge Müdürlüğümüz binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

PUANTÖR ADAY LİSTESİ

 1. BEKİR KAYNARTAŞ
 2. İSMAİL KALAYCI
 3. MEHMET YÜNLÜ
 4. ONUR POLAT
 5. YAŞAR ARIKAN

İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Kimlik Fotokopisi
 2. Diploma
 3. Askerlik Durum Belgesi
 4. Eski Hükümlü Belgesi*
 5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 6. Adli Sicil Kaydı
 7. 4 Adet Fotoğraf

NOT:  Bu duyuru  tebliğ mahiyetinde kabul edilir. Bu nedenle adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

BELGE TESLİMİ VE SINAVIN YAPILACAĞI ADRES BİLGİLERİ

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. 2151/1. Cad. A Blok No:24 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 312 219 77 00