Menüler

Staj Başvuruları

20.04.2018

Staj başvuruları  02-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik öğrenim gören  yüksekokul   öğrencileri 2018 yılı için staj başvuruları 02-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bireysel müracaat şeklinde başvurmaları gerekmekte olup, başvurular kontenjanla sınırlıdır.

İstenilen Belgeler

1- Stajın zorunlu olduğuna dair okuldan edinilecek resmi belge

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerinden alacakları öğrenim gördükleri bölüm, staj süresi ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderlerinin okul tarafından karşılanacağını belirten resmi yazı (İlgili evraklar Kurumumuza teslim edilirken kaşeli olmak zorundadır.)