Menüler
Haberler
Görev Alanı
DSİ 5.Bölge Müdürlüğü 01.03.1954 tarihinde Ankara Bölge merkezi olmak üzere kurulmuş olup; Çankırı, Bolu, Çorum, Düzce ve Kırıkkale illerinde Şube Müdürlüğü seviyesinde teşkilatlanmıştır.
Tarihçe
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 01.03.1954 tarihinde 6200 sayılı Kanuna göre kurulan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ nün taşra teşkilatı olarak aynı tarihte Ankara’ da kurulmuştur. devamı...

                                                                            


Bölge Müdürlüğü